Otakus in Love (2004)

This film which was released in 2013 was directed by Suzuki Matsuo. Full cast of the movie; Ryûhei Matsuda as Mon Aoki (as Ryuuhei Matsuda), Wakana Sakai as Koino Akashi, Suzuki Matsuo as Marimoda, Kiyoshiro Imawano (as Kiyoshirô Imawano), Hijiri Kojima as Mejina, Shin'ya Tsukamoto as Noro, Hideaki Anno, Moyoco Anno (as Moyoko Anno), George Asakura (as Jooji Asakura), Junko Emoto as Kishimi "Shinja" Sagara, Kyônosuke Hanai (as Kyônosuke Hanai), Jun Hanyunyuu, Kami Hiraiwa, Sei Hiraizumi, Somegorô Ichikawa, Noboru Iguchi, Hairi Katagiri, Katsuo Kawai, Fumiyo Kohinata, Miki Komori, Youssef Lotfy (as Yusefu Rottofi), Kôichi Masuno, Takashi Miike, Sarutoki Minagawa as Seiki Abe, Hitomi Miwa, Seminosuke Murasugi, Makoto Ohtake (as Makoto Ootake), Shinobu Ohtake, Toshinori Omi, Kotobuki Shiriagari, Masaya Takahashi as Kingo, Motofumi Takaya, Seiichi Tanabe, Mariko Tsutsui, Shungiku Uchida, Naoki Yamamoto. Here is the summary; Live-action adaptation of a madcap manga regarding art, opposites, intimacy plus a full group of cosplay.

Watch Otakus in Love (2004) Trailer