Oshin (2013)

This film which was released in 2013 was directed by Shin Togashi. Full cast of the movie; Aya Ueto, Jitsuko Yoshimura, Gorô Inagaki, Ayako Kobayashi, Guts Ishimatsu, Kayoko Kishimoto, Pinko Izumi, Shin'nosuke Mitsushima, Kokone Hamada as Oshin, Manami Igashira as Teen Oshin, Ryôsuke Nogi. Here is the summary; Story has not been entered for this movie

Watch Oshin (2013) Trailer