Back to 1942 (2012)

Back to 1942 This film which was released in 2012 was directed by Xiaogang Feng. Full cast of the movie; Adrien Brody, Tim Robbins, Daoming Chen, Fan Xu, Alec Su, Hanyu Zhang, Alfred Hsing, Guoli Zhang, Yihong Duan, Xuejian Li, Mo Zhang, Zhenyu Qiao, Zhong Lü, Yuanzheng Feng, Ziwen Wang, Chun Du, Shaohua Zhang, Guoqiang Zhang, Yongjian Lin. Here is the summary; A damaging drought inside 1942 gets rid of its toll on indivisible China’s Henan land at different lead of the fight opposition Japan… Titles in Other Countries : Yi Wu Si Er. Back to 1942 Trailer

Watch Back to 1942 (2012) Trailer